U logici Evanđelja jedan izgubljeni puno je važniji nego onih devedeset i devet koji su ostali!
Jedino Bog može do kraja ispuniti sve naše praznine i nedostatke!
Samo u darivanju jest preobrazba našega života i Božji blagoslov!
Nema ljudi koji su bili više uronjeni u ovaj svijet i u ljudsku situaciju od svetaca!
Koja su to mala vrata na koja se ulazi u Raj?
Kraljevstvo Božje dolazi u malenim koracima ljubavi!