Vjernik ne može zašutjeti! U svako vrijeme pozvan je propovijedati Evanđelje!
Bog je naš pastir koji svega sebe daje kako bi nas štitio i zaštitio od svega što ranjava naše živote!
Dopustimo Bogu da nas dotakne!
Pred nama je uvijek novi dan u kojem otvaramo svoje srce Bogu koji posvećuje naš život!
Korizmeno vrijeme je vrijeme našeg suobličenja s Kristom!
Sveto vrijeme korizme uvodi nas da se susretnemo sami sa sobom!
Dopustimo da nam ova korizma bude posebnija negoli ikada!
Kroz sve neugodne situacije Bog nas priprema za bolje stvari!
Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima! To je naša snaga! To je naš put!
Ako vjerujemo Kristu, onda za nas nema straha!