Nama vjernicima je oslanjati se jedino na Krista!
Pohod Blažene Djevice Marije
Neka nas Presveto Trojstvo  vodi putovima svoje ljubavi ostvarujući u nama radost kojoj nema kraja!
Duh Sveti u sili ljubavi nanovo nas posvećuje da se otvorimo Božjoj milosti!
Dopustimo Bogu da nas u istini preoblikuje za žive svjedoke svoje ljubavi!
Ostanite u mojoj ljubavi!
Život bez Krista je prazan!
Isus nas želi osloboditi od svakoga straha!
Ovo je dan onog istinskog Kristovog milosrđa koji svakog od nas vraća iz nevjere u vjeru!
Sveti Josip – čovjek koji se uvijek i u svemu oslanjao na Božju milost i Božju snagu!