Isus nas poziva na novi život!
Nismo mi tu da bi se svidjeli svijetu!
Nama vjernicima je oslanjati se jedino na Krista!
Pohod Blažene Djevice Marije
Neka nas Presveto Trojstvo  vodi putovima svoje ljubavi ostvarujući u nama radost kojoj nema kraja!
Duh Sveti u sili ljubavi nanovo nas posvećuje da se otvorimo Božjoj milosti!
Dopustimo Bogu da nas u istini preoblikuje za žive svjedoke svoje ljubavi!
Ostanite u mojoj ljubavi!
Život bez Krista je prazan!
Isus nas želi osloboditi od svakoga straha!