Udvostručimo talente koje smo primili kao najvažniji izazov u životu!
Vrijeme je Božji dar, njemu pripada i u njegovoj je ruci!
Iza religioznosti dosta se toga skriva i prikriva što nema veze s vjerom
Biti svet ne znači pobjeći od svijeta već Kristovim pogledom promatrati svijet!
Započnimo ljubiti kako on ljubi!
Podajte caru carevo, a Bogu Božje!
Kraljevstvo Božje se ne nudi na sniženju, već traži žrtvu!
Ako u nama nema ljubavi ne možemo je ni primiti!
Svi sami izabiremo, hoćemo li živjeti po Božju i biti dionici njegove svetosti ili pak ne!
Isusov pristup svakom čovjeku je ljubav