Sveti Josip – čovjek vjere po mjeri za svako društvo i za sve naraštaje!
Put ostvarenja kršćanskog poslanja ostvaruje se u milosrđu!
Korizma je vrijeme čišćenja od nakupljenih duhovnih korova!
Vršiti Božje zapovjedi kršćanski je identitet
U Boga nema polovičnosti, ili jesi ili nisi!
Križni put: Tvoj darovani život za nas poništio je smrt i otvorio nam vrata vječnog života!
Snaga naše molitve je u vjeri: Ako vjeruješ da ćeš zadobiti onda će ti to biti i darovano!
Svatko je od nas potrebit obraćenja!
Kad sve u životu krene naopako često se tada hvatamo molitve kao slamke spasa!
Nemojte da ova korizma prođe bez dobrih djela!