Danas započni novi život – život zahvalnosti!
Vjera je potpuna uronjenost u otajstvo Isusa Krista!
Biti s Bogom naš je konačni cilj, no biti s Bogom započinjemo ovdje!
Padre Pio – svetac koji je cijeloga života bio uronjen u Božju blizinu i otajstvo!
Bolje je imati vezu sa svojim Bogom negoli sve ljudske veze!
Gospa Žalosna – iskusila je patnju i zato nas razumije u našoj patnji!
Isusovo poslanje na svijet nije bilo da bi laskao svijetu već da bi ga doveo istini!
Marija je izvor novog dostojanstva žene!
Ako kršćani nisu oni koji prednjače kreposnim životom onda su se pogubili!
Bog doista hoće da svi ljudi budu spašeni i opredijele se za njegovu vječnu ljubav!