Naš je poziv uvijek živjeti u prisutnosti Božjoj!
Na nama je doista biti drugačiji od ovoga svijeta!
Bog nas oslobađa i poziva da se bogatimo u njemu koji je najveće ljudsko bogatstvo!
Naš život je trajni poziv Bogu da dođe k nama u naš život i da nas posveti!
Pred kršćanima nema dvoumice kako živjeti. Samo nam je jedan put: Kristov!
Bog je onaj koji čovjeka podiže i unosi radost u njegov život!
Pozvani smo uroniti u otajstvo Božje ljubavi!
U Bogu imamo svoj mir, u Bogu imamo sve svoje!
Svetkovina Presvetog Trojstva vodi nas na izvore ljubavi, radosti i mira!
Svim nam je potrebna nova snaga za život: snaga Duha Svetoga!