Došašće je Božja proslava u našem životu!
Bog s ljubavlju vida naše rane nanesene od onih od kojih se to nismo nadali!
Advent je vrijeme velikih milosti. Vrijeme velikih uslišanja. Vrijeme svete Božje prisutnosti!
Krist Kralj – onaj koji svojom ljubavlju pobjeđuje svako zlo
Istinska prava ljubav dolazi kao plod Božje ljubavi!
Bog nikada ne prestaje ljubiti čovjeka!
Stati na Božju stranu za nas je jedini put sigurnosti!
Jedino s Kristom sve ima smisla, sve ostalo je laž i obmana!
S Kristom izgrađujmo svoju sigurnost jer On je jedini spasitelj koji nas ljubi do kraja!
Bog nas je toliko uzljubio da nas uvijek želi blizu sebe!