Ljubim te Bože čija ljubav na dlanu drži čitav svijet!
Molitvom ne mijenjamo Boga, nego nam molitva otvara srce za sve dobre stvari koje dolaze od Boga!
Svijet bi daleko bio ljepše mjesto kad bismo osuđivanje zamijenili milosrđem!
U molitvi je najvažnije doći Bogu iskrena srca!
Ako se predaš Bogu tada ćeš se dati u vodstvo onoga koji je najmudriji!
Bog je pobijedio smrt!
Kristov jaram je sladak, ali je i dalje jaram
Primjer nam je dao
Imati pravu sliku o Bogu
Dobro poslušaj pijetlov pjev