Bog je pobijedio smrt!
Kristov jaram je sladak, ali je i dalje jaram
Primjer nam je dao
Imati pravu sliku o Bogu
Dobro poslušaj pijetlov pjev
Predati sve Isusu
Kralj jaše na magarcu
Nazvati se kršćaninom ne jamči ti spasenje
O darovima Duha Svetoga
Razlučivanje duhova