Vjera bez djela je mrtva
Kušnja je dio pravoga puta
Svatko zaslužuje novu priliku!
Tijelo ti nije neprijatelj
Božja riječ ne priča bajke
Nema ništa važnije od Božjeg glasa!
Duhovne vježbe: Korizmeni put kroz pustinju
Korizmene e-duhovne vježbe na portalu Duhovnost.net