Trojstveni život Božji je najveća tajna koju nam je Isus objavio!
Duh Sveti nam daje snagu da obnovimo svoj život!
Po Duhu Svetom dobivamo sudioništvo u Božanskom životu
Uzašašće ne znači Isusovu odsutnost nego nam govori da je On živ među nama na nov način!
Naša vjera mora biti uskrsna a to znači vjerovati da je Isus i danas s nama prisutan!
Onaj koji je bio mrtav sada živi da mi možemo zauvijek živjeti!
Ulazak u Jeruzalem nema ništa s trijumfalizmom, Isus ulazi s velikom poniznošću na magarcu!
Kako je dobro što svoje stare terete možemo ostaviti i iznova započeti!
Samo zajedništvo čovjeka s Kristom donosi istinski mir i sreću
Ljubav Božja je iskra koja preobražava