Isus Krist je kralj svemira, ali još više kralj u našim srcima!
Nebo je naš konačni cilj!
Božja mjerila su drugačija nego naša, On se ne da zaslijepiti maskama koje stavljamo na sebe!
Tko ne ljubi svoga bližnjega ne može, niti smije reći da ljubi Boga!
Samo od Boga primamo sve što trebamo i za čim čeznemo!
Bog ti svakoga dana poručuje: Tražim te jer te ljubim!
Sve prolazno, makar trajalo tisuću godina, nije usporedivo sa ljubavlju Božjom kojoj nema kraja!
Ponizan čovjek ne pripisuje sebi sve svoje zasluge, nego ih vidi kao Božji dar!
Na nama leži da svim srcem i dušom odgovorimo na njegovu ljubav!
Vjernik je sve vrijeme spreman za konačni susret s Bogom!