Vjernik je sve vrijeme spreman za konačni susret s Bogom!
Samo ljubavlju koja je vrjednija od svega blaga na zemlji stječemo kartu za nebo!
Isus je donio poruku spasenja za sve ljude!
Tko je za nas Isus?
Euharistija je sakrament vjere i jedino vjerom možemo vidjeli ono što ne možemo osjetilima!
Trojstveni život Božji je najveća tajna koju nam je Isus objavio!
Duh Sveti nam daje snagu da obnovimo svoj život!
Po Duhu Svetom dobivamo sudioništvo u Božanskom životu
Uzašašće ne znači Isusovu odsutnost nego nam govori da je On živ među nama na nov način!
Naša vjera mora biti uskrsna a to znači vjerovati da je Isus i danas s nama prisutan!