Uskrsli je s nama! Bog nam nije dao duha straha, nego nade!
Isusova kušnja u pustinji
Svaki čovjek u sebi skriva sliku Isusovu!
Bog nam svakog dana u život šalje novi izazov i tamo gdje smo bili slabi daje snagu za nov početak!
Krštenjem smo uronjeni u svetost života Božjega!
Je li ljepota novoga života u Kristu vidljiva u našem životu?
U ovom djetetu iz Betlehema pobijedili su život i ljubav!
Betlehemsko dijete nas je podiglo iz provalije života na zemlji!
Dopustimo da se Riječ Božja utjelovi i u našem životu jer sam Bog hoće biti s nama!
Pred Bogom ne vrijedi zemaljska veličina, nego poniznost srca!