Iranci spontano stvorili “zidove dobrote“ kako bi pomogli beskućnicima
Što je veće tvoje pouzdanje, to više dobivaš
Jedno malo obično jutro, a donese promjenu u sva naša sljedeća jutra
Isus je uskrsnuo od mrtvih kao znak za sve koji su ga ljubili i slijedili; znak da je ljubav jača od smrti
Tišina Velike subote
Vjera ne poznaje mlakost
Plakao je u šutnji u prisutnosti ljudske patnje
Ovo je tjedan u kojem vidimo pravo lice ljubavi
Fra Ivo Pavić: Imam 80 štaka onih koji su prohodali!
Cvjetnica: Prepoznajmo sebe kao živo Evanđelje i pratimo ga do Kalvarije!