Ovo ćete shvatiti prebirući i moleći zrnca krunice
Kada kažem „Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj“ želim ti ovo reći
Sveta Rita – zagovornica u teškim i bezizlaznim situacijama
Po ljubavi spoznati Trojstvo
Novo čudo u Lourdesu: Od rođenja gluhonijema djevojčica čuje i govori!
Kufer u Božjoj ruci
Blagdan Marije – Majke Crkve pita me jesam li i ja njen sin?
Marija – Majka Crkve, naša majka
Kada je Božji Duh među nama?
Bog je po Duhu Svetom zavolio čovjeka kao dijete svoje