Razlikovanje duhova prema sv. Ignaciju
Prave i lažne slike Boga
Tomislav Ivančić: Simptomi duhovnih bolesti i terapija
Duha se može iskusiti