Majka Terezija: 15 inspirativnih poruka za svaki dan
Mnogo se nauči u pola sata samoće s Bogom – duhovni savjeti sv. Ignacija
20 poticajnih citata Anne Frank
Ne brini se za količinu nego za kakvoću prijatelja – Misli Lava Tolstoja
Karakter, a ne okolnosti čini čovjeka – Izreke o karakteru
Slabi ne mogu opraštati, oprost je odlika jakih – Izreke o opraštanju
7 životnih savjeta
Lav Tolstoj: Tražite dobro u ljudima
Ljubav prema samoći i šutnji
10 citata o krunici