Bitno obilježje sveca je blizina s Bogom, a ne moć da čini čudesa
VIDEO: Fra Ante Vučković: Vrtlog grijeha
Zašto sam mislio da Bog ne odgovara na moju molitvu?
11 životnih savjeta Nicka Vujičića
Ti si jedinstven
Jednog su starog čovjeka pitali: Što ste dobili kad ste se stalno Bogu molili?
Papa: Ne brzajte s misom, ne dosađujte u propovijedi, budite milosrdni u ispovijedi!
6 malih puteva za bolji život
Dajte pomirite se s Bogom!
Dati život za ovce