Isus želi da cijelo naše biće bude uronjeno u Božansku slobodu i ljubav!
Živjeti mudro kao naši preci ili živjeti iznad svojih mogućnosti?
Tko je za nas Isus?
Ivan Krstitelj – poziv na obraćenje za uvijek i za sva vremena!
Isusovo pitanje “A što vi kažete, tko sam ja” traži od svakog od nas konkretan i jasan odgovor!
Euharistija je sakrament vjere i jedino vjerom možemo vidjeli ono što ne možemo osjetilima!
Zvjezdan Linić: U ovom daru Isus je darovao čitavoga sebe!
Tijelovo: Ako se dopustimo zahvatiti Euharistijom tada mijenjamo svijet!
Ludbreško čudo – čudo Presvete Krvi Kristove
Trojstveni život Božji je najveća tajna koju nam je Isus objavio!