Nedjelja Božje riječi: Bog govori nama na ljudski način!
Ranjenost čovjeka najveći je pokazatelj koliko smo se udaljili od izvora života!
Susret sa Isusom uvijek nosi potpunu životnu promjenu!
Krštenjem smo uronjeni u svetost života Božjega!
Kristovo krštenje za nas je preporođenje, novo rođenje iz vode u Duha!
Nikada ne podcjenjuj bitke koje ljudi vode u sebi!
Svaka teška situacija nas uči da više cijenimo život!
Gospa od Brze Pomoći – Majka i pomoćnica na našem životnom putu!
Tri kralja: Nije dovoljno čuti da je Isus rođen, trebamo se prema Njemu pokrenuti!
Je li ljepota novoga života u Kristu vidljiva u našem životu?