Samo s vjerom postižemo onu sreću za kojom najdublje čeznemo!
Naša vjera je nešto toliko dragocjeno, da nema dragocjenije stvarnosti!
Dopusti Bogu da na tebe računa!
Ako si težak sebi, nisi težak Isusu!
Molitve Svetom Joakimu i Ani
Prestati se žaliti znači ispočetka započeti živjeti!
Propovijed Luke Vuce na drugoj mladoj misi fra Marija Leme
Zašto misliš da si manje vrijedan?
Lekcija koju me otac toga dana naučio obilježila je cijeli moj život!
Jesam li spreman zauzeti se za ostvarenje Kraljevstva Božjeg?